pen

Organisatie en beleid

Kantoor

Onze missie

Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd:

“Woningvereniging Nederweert biedt betaalbaar wonen in een prettige en veilige woonomgeving. We zijn er voor alle mensen die een thuis nodig hebben en dat niet zelf op de vrije markt kunnen of willen regelen”.

Ons doel is om in de gemeente Nederweert de best mogelijke dienstverlening te bieden op het gebied van sociale volkshuisvesting.

Op de eerste plaats verhuren wij woningen. Daarnaast ontwikkelen wij, samen met de gemeente en andere partners, nieuwe woningbouwlocaties. Tot slot verkopen wij regelmatig woningen uit ons woningaanbod.

Wij spelen zo goed mogelijk in op de behoeftes van onze huurders. Zo gaat onze aandacht onder andere uit naar de combinatie wonen en zorg, omdat hier als gevolg van de vergrijzing steeds meer vraag naar is.

Door de beweging in de woningmarkt zijn wij als woningvereniging een maatschappelijk ondernemer geworden, bij wie leefbaarheid hoog op de agenda staat: een goede woning in een veilige woonomgeving!

Downloads:

Huurdersraad

De Huurdersraad behartigt de belangen van alle huurders in de gemeente Nederweert. De Huurdersraad bestaat op dit moment uit 3 leden: De heer Peter Scheffers, de heer Jan Smolenaers en de heer Huub Bosch.

In 2017 zijn de bestuursleden van de Huurdersbelangenvereniging teruggetreden. Omdat het belangrijk is om met de huurders in contact te blijven hebben bovenstaande leden van de vereniging zich aangemeld voor de nieuwe Huurdersraad. Tezamen met de woningvereniging gaan ze aan de slag om een actieve Huurdersraad te organiseren.

Ook u kunt zich hiervoor aanmelden. Of neem eerst eens vrijblijvend contact op met de Huurdersraad.
U bereikt hen via e-mail: huurdersoverleg@gmail.com