Wet eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders - met een laag inkomen en een in verhouding hoge huur - eenmalig een huurverlaging van hun woningcorporatie. Dit is bij wet geregeld.

Voor sociale huurwoningen met een hoge huurprijs checken woningcorporaties bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019, kunnen de huurverlaging zelf aanvragen bij hun woningcorporatie.

Of u in aanmerking komt voor een huurverlaging hangt af van een aantal voorwaarden: de huur van uw woning, uw huishoudinkomen en uw huishoudgrootte. Zie het hiernaast weergegeven schema.

Veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging
Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging en moet ik die zelf aanvragen?
Was u inkomen in 2019 laag en uw huur in verhouding hoog? Dan hoeft u zelf niets te doen. U krijgt dan in maart een brief van ons. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad en lag/ligt uw inkomen onder voor u geldende inkomensgrens? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een huurverlaging. Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 december 2021, contact met ons op via info@wvnederweert.nl. U kunt de verlaging dus nog het hele jaar 2021 aanvragen.

Wat moet ik aan documenten meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat uw inkomen minstens zes maanden voor het ingediende verzoek onder de voor u geldende inkomensgrens lag. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van uw boekhouder als u ZZP-er bent. En stuurt u ook een verklaring over de actuele samenstelling van uw huishouden mee? Dit mag een verklaring zijn die u zelf opstelt en ondertekent. Op deze verklaring staat het aantal personen en de leeftijden.

Wanneer hoor ik iets van mijn aanvraag huurverlaging?
Als uw verzoek compleet is, dus als wij alle benodigde documenten van u hebben ontvangen, beoordelen wij of u recht heeft op huurverlaging. U ontvangt dan binnen drie weken bericht. Als u in aanmerking komt voor de huurverlaging ontvangt u een huurverlagingsvoorstel. Als u niet in aanmerking komt, krijgt u een brief waarin wij uitleggen waarom wij uw verzoek afwijzen.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Maar ook als u minder huurtoeslag krijgt, gaat u er na een huurverlaging wel altijd financieel op vooruit.

Mijn huurprijs is lager dan € 633,25. Kom ik in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging?
Nee, als de netto huur lager is dan € 633,25 komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Ik woon in een vrije sector woning. Kom ik ook in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging?
Nee, deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning.
 

Terug naar overzicht