Voorgenomen fusie Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph

Na een aantal jaren van samenwerking op verschillende terreinen hebben Woningvereniging Nederweert en Woningstichting Sint Joseph Stramproy besloten de mogelijkheden voor een fusie nader te onderzoeken.

Op 18 juni jongstleden hebben beide corporaties een intentieovereenkomst ondertekend waarmee de verkenningen officieel zijn gestart.

Lees meer hierover in ons persbericht.

Terug naar overzicht