Principieel bezwaar bij Belastingdienst tegen betalen verhuurderheffing

Woningvereniging Nederweert dient samen met 180 ander corporaties principieel bezwaar in bij de Belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing.

We vinden dat we dit geld, dat we betalen van onze huurinkomsten, moeten besteden aan sociale huisvesting in Nederweert: nieuwbouw voor 1-2 persoonshuishoudens en verduurzaming, zodat onze huurders betaalbare woonlasten houden. Investeren dus in de lokale woningmarkt en dit geld niet gebruiken voor het aflossen van de staatsschuld.

Een verzameling van berichten van de acties die hierover gevoerd worden vindt u op de pagina Nieuws over acties verhuurderheffing >>

Terug naar overzicht