Prestatieafspraken 2019

In december bezegelden de gemeente Nederweert en de Woningvereniging Nederweert de prestatieafspraken voor 2019 met een handtekening. Met de afspraken geven ze samen uitvoering aan het woonbeleid van de gemeente. Een belangrijke ambitie is om te zorgen voor voldoende geschikte sociale huurwoningen voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.

Waar gaan de afspraken over?
Onderwerpen die aan bod komen in de prestatieafspraken zijn onder andere het bouwen van nieuwe woningen, het omvormen en duurzamer maken van bestaande woningen en de leefbaarheid in de wijken. De woningvereniging geeft in 2019 voorrang aan het Carisplan; een plan voor maximaal 24 sociale huurappartementen op de hoeken van de Mgr Kreijelmansstraat en de Harrie Carisstraat in Nederweert.

Ook gaan we aan de slag met een project om enkele bestaande gezinswoningen te splitsen in appartementen voor eenpersoonshuishoudens. We zien dat onze doelgroep verandert. Er is steeds meer behoefte aan een ander type woning voor eenpersoonshuishoudens.

Om te kunnen investeren in nieuwe woningen en de aanpassing van bestaande woningen, verkopen we nog een aantal gezinswoningen. Dit geeft starters op de koopmarkt een kans om een eigen woning te kopen.
“Het aanbod van goedkope koopwoningen in Nederweert is namelijk heel klein. We hebben daarbij wel de afspraak gemaakt dat verkoop in de kerkdorpen afhankelijk is van de vraag naar sociale huurwoningen”, aldus wethouder Koolen.

Ook Wonen Limburg en huurders doen mee aan de afspraken
In Nederweert is Woningvereniging Nederweert de grootste corporatie met bijna 1500 woningen. Maar ook Wonen Limburg heeft woningen in Nederweert (78). Daarom doen zij mee aan de prestatieafspraken 2019. Net als een vertegenwoordiging namens de huurders, die mee aan tafel zitten. Ook Wonen Limburg zet in op een verdere verduurzaming van hun woningen en spant zich in om de leefbaarheid in de woonwijken te verbeteren.

De prestatieafspraken 2019 vindt u hier >>

Terug naar overzicht