Hoe denken huurders over duurzaamheid?

Corporaties zijn druk bezig met duurzaamheid. Met zonnepanelen, isolatie, energielabels. Maar hoe denken huurders over duurzaamheid? Zijn zij er net zo druk mee bezig? En wat verwachten ze van hun corporatie?

We waren benieuwd naar uw mening. Het KWH heeft dit onderzoek voor de corporatiesector verzorgd en ruim 10.000 huurders hebben geantwoord.

Thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen:

  • Bekendheid: zijn huurders op de hoogte van de afspraken met de Overheid over het verduurzamen van woningen?
  • Betaalbaarheid en energiearmoede: dit thema gaat in op de hoogte van de woonlasten, de druk van de energielasten op de betaalbaarheid. Maar ook; zijn huurders op de hoogte van hun energieverbruik en verwachten ze dat de energiekosten gaan stijgen?
  • Houding en gedrag: zijn huurders bezig met duurzaamheid en vanuit welke motivatie?
  • Reputatie en inzet van de corporatie: welk beeld hebben huurders over de corporatie als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad?
  • Bereidheid: zijn huurders bereid om mee te doen als zij aan de beurt zijn om hun woning te verduurzamen?
  • Belang: vinden huurders duurzaamheid belangrijk?

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek vindt u in het overzicht via de volgende link >>

Graag bedanken wij onze huurders die hieraan hebben deelgenomen. Dankzij u krijgen wij meer inzicht wat u van ons verwacht en wat wij van u kunnen verwachten.

Terug naar overzicht