Enquête van de huurdersorganisaties in Midden Limburg

Woningvereniging Nederweert heeft samen met 6 collega-corporaties, de betreffende gemeentes en de betrokken huurdersorganisaties in Midden-Limburg regionale prestatieafspraken gemaakt. Een van de activiteiten in deze afspraken is om te onderzoeken hoe huurders bij de verschillende corporaties het 'wonen' ervaren en welke zaken zij belangrijk vinden.

Wat vindt u belangrijk bij het wonen bij uw corporatie?
Om dit te weten te komen hebben de huurdersorganisaties in Midden-Limburg een enquête opgesteld, die via de corporaties aan de huurders verstuurd wordt, met de vraag of de huurder de enquête wil invullen.
Ook Woningvereniging Nederweert heeft half juli deze enquête verstuurd aan de huurders, waarvan het e-mailadres bekend is.

Wilt u ook meedoen maar heeft u geen e-mail van ons gehad?
Laat het ons even weten via info@wvnederweert.nl of via (0495) 63 20 50 toets 4. Dan sturen we u alsnog een enquête per mail toe.

Terug naar overzicht