Een actieve, zichtbare en belangrijke maatschappelijke organisatie

Dat is een van de belangrijke conclusies van de visitatiecommissie over onze prestaties in de periode 2014-2017

Verplichte visitatie
Iedere corporatie is verplicht om één maal per 4 jaar een visitatie te laten uitvoeren.
De visitatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, dat volgens een vastgestelde methodiek gaat beoordelen hoe de corporatie de afgelopen 4 jaar heeft gepresteerd.
Dit jaar is de visitatie uitgevoerd door Raeflex.
Naast de bestudering van de diverse documenten heeft de commissie ook gesproken met diverse vertegenwoordigers van de huurdersraad, bewonerscommissies, de gemeente en maatschappelijke organisaties, waar de woningvereniging veel mee samenwerkt.

Woningvereniging presteert voldoende tot goed in de periode 2014-2017
Op basis van de analyse en de diverse gesprekken concludeert de visitatiecommissie dat de woningvereniging voldoende tot goed heeft gepresteerd.
We zijn er trots op dat in het rapport te lezen is dat we een grote, betaalbare voorraad hebben, onze dienstverlening door onze huurders hoog wordt gewaardeerd en we onze opgaven voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen ruimschoots overtreffen. Voor iedereen is een plekje bij onze corporatie. De samenwerking wordt door iedereen als zeer positief ervaren, waarbij men het gevoel heeft dat de deur bij ons altijd open staat. 

Er zijn ook enkele aanbevelingen die de commissie doet:
- Geef meer inzicht in de onderbouwing van de financiële keuzes
- Versterk de participatie van huurders
- Verdiep de de samenwerking met onze 2 collega-corporaties Woningstichting Domus en St. Joseph.

Wilt u het visitatierapport lezen klik dan hier

Reacties horen wij graag.
 

Terug naar overzicht