Wilt u lid worden?

lid

Wilt u ook meepraten en mee besluiten over activiteiten binnen Woningvereniging Nederweert? Jaarlijks vinden er twee Algemene Ledenvergaderingen plaats waar alle leden voor worden uitgenodigd. Hier kunnen leden invloed uitoefenen op het beheer en beleid in algemene zin. Ook de jaarrekening en begrotingen worden aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Voor het verslag van de laatste Algemene ledenvergadering klikt u hier >>

  • Bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederweert?
  • Vindt u betaalbare huurwoningen voor diverse leeftijdsgroepen belangrijk?
  • Wilt u meepraten over activiteiten met betrekking tot onderhoud en woonomgeving?

Dan kunt u kosteloos lid worden van onze vereniging.

Aanmeldformulier lidmaatschap

Verstuur

* Als er een * staat vinden wij die info onmisbaar.