Het team van Woningvereniging Nederweert

Benieuwd naar de mensen achter Woningvereniging Nederweert? Maak hieronder kennis met onze medewerkers. Ook ziet u de samenstelling van onze Raad van Commissarissen, die erop toeziet dat wij ons werk naar behoren uitvoeren.

Directeur-bestuurder

Corry Keulen
Corry Keulen

directeur-bestuurder

Communicatie

Nancy Vleeshouwers
Nancy Vleeshouwers

managementassistente

Gaby van Tankeren
Gaby van Tankeren

medewerker communicatie

Afdeling Wonen

Wil de Bruin
Wil de Bruin

manager wonen

Yvonne van Diepen
Yvonne van Diepen

medewerker klantenservice

Laura Emans
Laura Emans

medewerker klantenservice

Robin Sijben
Robin Sijben

woonconsulent

Theo van Enckevort
Theo van Enckevort

sr. technisch beheerder

Toine Weijers
Toine Weijers

opzichter dagelijks onderhoud

Frank Kusters
Frank Kusters

vastgoedbeheerder

Henk van Diepen
Henk van Diepen

medewerker onderhoudsdienst

Afdeling Bedrijfsvoering

Brigitte Willems-de Graaf
Brigitte Willems-de Graaf

manager bedrijfsvoering

Jolanda Stomphorst
Jolanda Stomphorst

financial controller

Ria Daniëls-Saes
Ria Daniëls-Saes

financieel administratief medewerker

Diewke Nijssen
Diewke Nijssen

staf/ondersteuning HRM

Ton Vlassak
Ton Vlassak

sr. medewerker financiën

Ria Klaessens-Verdonschot
Ria Klaessens-Verdonschot

interieurverzorgster

Raad van Commissarissen

RvC

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad is lid van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

 

 

Op de foto hiernaast ziet u van links naar rechts: Maldi, Gard, Marianne, Doenja en HenkBinnen Woningvereniging Nederweert is de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:

 • Mevrouw D.A.H. (Doenja) Urlings (1971), eigenaar advies-, organisatie-, ontwerpbureau Jadoen
  Nevenfuncties: Vicevoorzitter RvC Wonen Meerssen, lid klachtencommissie Wonen Zuid, voorzitter Housing Beraad regio's Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht 
  Aandachtsgebieden:
  - volkshuisvesting
  - voorzitter RvC

Zittingstermijn 2017-2021 (1e termijn)

 • Mevrouw M.H. (Maldie) de Corti (1960), juriste gemeente Weert  
  Nevenfunctie: Secretaris Ombudscommissie Eindhoven                                                                                     Aandachtsgebieden:
  - juridische zaken
  - sociaal-maatschappelijke zaken
  - voorzitter remuneratiecommissie

Zittingstermijn 2015-2019 (2e termijn)

 • De heer G.J.I. (Gard) van Hulzen (1963), senior adviseur infratechniek en inkoopstrategie Kragten, vertegenwoordiger huurders
  Aandachtsgebieden:
  - projectontwikkeling
  - volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
  - voorzitter auditcommissie
  - lid huurdersommissie

Zittingstermijn 2015-2019 (1e termijn)

 • Mevrouw M.E. (Marianne) Vermijs (1963), divisiedirecteur Water en Energie Sweco en vertegenwoordigster huurders
  Aandachtsgebieden:
  - vastgoedontwikkeling en beheer
  - lid remuneratiecommissie
  - lid huurderscommissie

Zittingstermijn 2016-2020 (1e termijn)

 • De heer H.G.W. (Henk) Janssen (1964), Manager Bedrijfsvoering van Woningstichting Woningbelang in Valkenswaard
  Aandachtsgebieden:
  - financiën en control
  - lid van de auditcommissie

Zittingstermijn 2016-2020 (1e termijn)

Geen van de commissarissen heeft een arbeidsovereenkomst met de vereniging. Geen van de commissarissen heeft zitting in het college van B&W van de gemeente Nederweert.