Het team van Woningvereniging Nederweert

Benieuwd naar de mensen achter Woningvereniging Nederweert? Maak hieronder kennis met onze medewerkers. Ook ziet u de samenstelling van onze Raad van Commissarissen, die erop toeziet dat wij ons werk naar behoren uitvoeren.

Directeur-bestuurder

Corry Keulen
Corry Keulen

directeur-bestuurder

Communicatie

Nancy Vleeshouwers
Nancy Vleeshouwers

managementassistente

Gaby van Tankeren
Gaby van Tankeren

medewerker communicatie

Afdeling Wonen

Wil de Bruin
Wil de Bruin

manager wonen

Yvonne van Diepen
Yvonne van Diepen

medewerker klantenservice

Laura Emans
Laura Emans

medewerker klantenservice

Robin Sijben
Robin Sijben

woonconsulent

Toine Weijers
Toine Weijers

opzichter dagelijks onderhoud

Henk van Diepen
Henk van Diepen

medewerker onderhoudsdienst

Afdeling Bedrijfsvoering

Jolanda Stomphorst
Jolanda Stomphorst

manager bedrijfsvoering

Ria Daniëls-Saes
Ria Daniëls-Saes

financieel administratief medewerker

Diewke Nijssen
Diewke Nijssen

staf/ondersteuning HRM

Ria Klaessens-Verdonschot
Ria Klaessens-Verdonschot

interieurverzorgster

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad is lid van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Binnen Woningvereniging Nederweert is de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:

Doenja Urlings
 • Mevrouw D.A.H. (Doenja) Urlings (1971), eigenaar advies-, organisatie-, ontwerpbureau Jadoen
  Nevenfuncties: Lid klachtencommissie Wonen Zuid, voorzitter Housing Beraad regio's Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht 
  Aandachtsgebieden:
  - volkshuisvesting

  - voorzitter RvC

  Zittingstermijn 2017-2021 (1e termijn)

Gard van Hulzen
 • De heer G.J.I. (Gard) van Hulzen (1963), senior adviseur infratechniek en inkoopstrategie Kragten, vertegenwoordiger huurders
  Aandachtsgebieden:
  - projectontwikkeling
  - volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
  - voorzitter auditcommissie
  - lid huurdersommissie

  Zittingstermijn 2019-2023 (2e termijn)

Marianne Vermijs
 • Mevrouw M.E. (Marianne) Vermijs (1963), divisiedirecteur Water en Energie Sweco en vertegenwoordigster huurders
  Aandachtsgebieden:
  - vastgoedontwikkeling en beheer
  - lid remuneratiecommissie
  - lid huurderscommissie

  Zittingstermijn 2016-2020 (1e termijn)

Henk Janssen
 • De heer H.G.W. (Henk) Janssen (1964), Manager Bedrijfsvoering van Woningstichting De Zaligheden in Eersel
  Aandachtsgebieden:
  - financiën en control
  - lid van de auditcommissie

  Zittingstermijn 2016-2020 (1e termijn)

Geen van de commissarissen heeft een arbeidsovereenkomst met de vereniging. Geen van de commissarissen heeft zitting in het college van B&W van de gemeente Nederweert.