verf

Zelf klussen in de woning

Onderhoud

Uw huis inrichten naar uw eigen wens en smaak is dé manier om je thuis te voelen. Bent u van plan om te gaan klussen in uw huurwoning? Informeer dan vooraf of de aanpassing is toegestaan.

Toestemming vooraf

Als eigenaar van de woning willen wij er zeker van zijn dat de woning in goede technische staat blijft. Ook zien wij erop toe dat de woning aan alle wettelijke en veiligheidseisen voldoet. Daarom willen we graag vooraf weten welke aanpassingen u doet en hoe u deze uitvoert.

Toestemming aanvragen kan via ons aanvraagformulier óf persoonlijk aan de balie van ons kantoor.

Kom met een duidelijke schets of tekening van de gewenste aanpassing (voorziening), inclusief de te gebruiken materialen. Op basis hiervan besluiten wij of u toestemming krijgt en onder welke voorwaarden.

Algemene eisen bij woningaanpassing

Aanpassingen aan de huurwoning moeten aan een aantal algemene eisen voldoen:

  • de voorziening voldoet aan de wet en aan de (bouwkundige) eisen van de gemeente;
  • de voorziening is van goede technische kwaliteit en de verandering wordt goed uitgevoerd;
  • de voorziening voldoet aan alle officiële veiligheidseisen (bijv. brandveiligheid);
  • de voorziening vermindert de toekomstige verhuurbaarheid niet.

Download de folder Zelf Aangebrachte Voorzieningen voor meer informatie over zelf klussen in uw woning.

Twee soorten toestemming

Bij akkoord op de aanpassing aan uw woning zijn er twee soorten toestemming:

  • Toestemming oude staat: na beëindigen van de huurovereenkomst wordt de voorziening aan de nieuwe huurder aangeboden. Als deze de voorziening niet wil, dient u deze alsnog te verwijderen.
  • Toestemming om niet: de voorziening mag na beëindiging van de huurovereenkomst blijven zitten, tenzij u deze zelf wilt meenemen. In dat geval dient u de situatie in oude staat te herstellen.

Download de richtlijnen voor toestemming bij zelf aangebrachte voorzieningen.