kraan

Keuzes die het wooncomfort vergroten

Keuken

In een goed onderhouden woning is het plezierig wonen. Als bewoner heeft u het beste in beeld wanneer iets aan vervanging toe is. Daarom kunt u dit zelf bij ons aangeven.

Is uw keuken, badkamer of toilet aan vervanging toe? Informeer via ons contactformulier of u voor vervanging in aanmerking komt.

Woningvereniging Nederweert heeft jaarlijks een bepaald budget beschikbaar voor het vervangen van keukens, badkamers en toiletten. Mocht het budget gedurende het jaar overschreden worden, dan plaatsen we de aanvragen op een wachtlijst. Deze wachtlijst behandelen we dan in het volgende jaar op volgorde van binnenkomst. Belangstellenden op de wachtlijst ontvangen in het begin van het nieuwe jaar van ons bericht.

Meer wooncomfort

Wij vinden het belangrijk dat uw woning voldoende comfort biedt. Met name keuken, badkamer en toilet zijn op een bepaald moment aan groot onderhoud of vervanging toe. Maar ook andere vormen van onderhoud, bijvoorbeeld met het oog op energieverbruik of zorg, vergroten uw wooncomfort. Vandaar dat wij hier tijdig aandacht aan willen besteden.

Overlast beperken

Onderhoud en verbouwen gaan soms gepaard met wat ongemak voor bewoners. Dat is helaas onvermijdelijk, maar wij doen er alles dit tot een minimum te beperken. Vooraf nemen we de plannen met u door, zodat u weet wat u te wachten staat. We leggen zo goed mogelijk uit wat we gaan doen, wanneer en waarom. Ook horen we graag of er wat u betreft zaken zijn waar we rekening mee moeten houden.

Door goed af te stemmen, zorgen we voor een goed verloop van de werkzaamheden. Als de verbouwing achter de rug is, geniet u van een huis in prima staat. U kunt weer comfortabel wonen.

Maandlasten na verbouwing

Voor keukens en sanitair geldt een standaard levensduur. Wanneer deze periode verstreken is, vervangen wij uw keuken, badkamer of toilet kosteloos. Uw maandlasten blijven gelijk. Alleen wanneer u vervanging wenst vóór het einde van de levensduur, betaalt u een kleine vergoeding. Dit stemmen we voor aanvang van de werkzaamheden met u af. Vervanging is mogelijk vanaf drie jaar voor het verstrijken van de levensduur. 

Meer over onderhoud aan de woning leest u in onze brochure Vraaggestuurd binnen onderhoud.