buitenkant

Onderhoud aan de buitenkant van uw woning

Kozijn

Onderhoud aan de buitenzijde van uw huurwoning is een taak van de woningvereniging. Die taak nemen we heel serieus. Door onderhoudswerkzaamheden tijdig en deskundig uit te voeren, blijven onze woningen in technisch goede staat. Dat woont wel zo prettig.

Onderhoud en duurzaamheid

Naast onderhoudswerkzaamheden die uw woning technisch in orde maken, doen wij ook aanpassingen die uw woning energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld het aanbrengen van muurisolatie of zonnepanelen. Dit soort energetische verbeteringen hebben geen invloed op uw huurlasten, met uitzondering van zonnepanelen. Hiervoor vragen wij een bijdrage, die vervolgens ruimschoots gecompenseerd wordt via een besparing op uw energieverbruik.

Professionele partners

Voor het onderhoud aan onze huurwoningen werken wij samen met professionele partners. Zij voeren de werkzaamheden uit volgens een door ons opgestelde planning en begroting. Als huurder heeft u hier geen omkijken naar. Wel rekenen wij op uw medewerking en begrip.

Met uw medewerking

Is uw woning aan onderhoud toe? Dan informeren wij u tijdig over wat er gaat gebeuren, en wat we daarbij van u verwachten. Zo kan het nodig zijn dat u de aannemer toegang geeft tot uw tuin, of dat u thuis bent als bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd. Uw rechten en plichten op dit gebied zijn vastgelegd in de huurovereenkomst.

We doen het samen

Onderhoud gaat niet zonder enige overlast. We doen ons best dit tot een minimum te beperken. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Samen zorgen we voor een goed verloop van de werkzaamheden.

Gepland onderhoud

Via onderstaande knop ziet u waar wij op dit moment onderhoud verrichten.

Geplande onderhoudswerkzaamheden