Wonen zonder zorgen met een onderhoudsabonnement

onderhoud

Onderhoudsabonnement: wonen zonder zorgen

Voor een aantal klussen en reparaties aan de woning bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Het gaat dan om zaken zoals de cv-ketel bijvullen, uw gootsteen ontstoppen of de batterijen van de rookmelder vervangen.

Heeft u geen zin, tijd of mogelijkheid voor dit soort klussen? Sluit dan een onderhoudsabonnement af. Voor een vast bedrag per maand nemen wij praktisch al het onderhoud aan de woning voor onze rekening. Een hele zorg minder!

Via de link Onderhouds-ABC hieronder vindt u een overzicht van alle klussen die voor rekening van de huurder of de verhuurder komen en welke klussen onder het onderhoudsabonnement vallen.

ONDERHOUDS-ABC

Keuze uit twee abonnementsvormen

Het onderhoudsabonnement kent twee varianten: standaard en uitgebreid. Bij het standaard onderhoudsabonnement nemen wij u de meest voorkomende klussen uit handen, met het uitgebreide abonnement bent u zo goed als volledig ontzorgd.

In onze folder Kleine reparaties in Abonnement Huurders Onderhoud leest u meer over de verschillen tussen beide abonnementen.

Kosten onderhoudsabonnement

Bij het afsluiten van een onderhoudsabonnement betaalt u eenmalig € 20 instapgeld. Vervolgens betaalt u een vast bedrag per maand. Het abonnement gaat in op de eerstvolgende werkdag.

Nieuwe huurders die binnen een maand een onderhoudsabonnement afsluiten, betalen geen instapgeld.

Abonnement afsluiten

Keuze onderhoudsabonnement

De gemarkeerde velden zijn nog niet correct ingevuld

Persoonsgegevens

De gemarkeerde velden zijn nog niet correct ingevuld

 

Van abonnement wisselen

Wilt u uw abonnement aanpassen, van standaard naar uitgebreid of andersom? Dat kan éénmaal per jaar. Wij brengen hiervoor € 10 administratiekosten in rekening. De wijziging kan schriftelijk worden aangevraagd en gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

Abonnement opzeggen

U kunt uw onderhoudsabonnement schriftelijk opzeggen met ingang van de volgende maand. Bij huuropzegging stopt het abonnement automatisch.

Melden reparatie