overlast

Melden overlast

tuin

Rekening houden met elkaar

Of u nu vrijstaand woont of in een flat, we hebben allemaal buren. Met de een kunt u goed opschieten, met de ander misschien wat minder. Zo lang mensen bereid zijn rekening met elkaar te houden, is de kans op overlast klein. Investeer daarom in de relatie met uw buurtgenoten. Hoe beter het contact, des te makkelijker is het om elkaar aan te spreken.

Overlast

Het is niet te voorkomen dat u uw buren hoort of ziet. Dat hoort bij het dagelijks leven, maar soms hoort of ziet u te veel. Dan is er sprake van overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast of overlast door vervuiling of verwaarlozing van de directe omgeving (tuin of woning).

Zet zelf de eerste stap

Ondervindt u hinder van uw buren? Wacht niet te lang en spreek ze er zelf op aan. Zo voorkomt u dat de frustraties onnodig hoog oplopen. Bovendien geldt: oplossingen die u zelf bedenkt, werken meestal beter dan de tussenkomst van anderen.

  • Vertel rustig waar u last van heeft
  • Luister ook naar het verhaal van de ander
  • Probeer u in zijn of haar situatie te verplaatsen
  • Zoek samen naar een passende oplossing
  • Maak duidelijke afspraken

Hulp van buitenaf

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Een maatschappelijk werker helpt om met uw buurtgenoot in gesprek te gaan. Samen zoekt u een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Wilt u gebruikmaken van buurtbemiddeling? Neem dan contact met ze op:

Telefonisch: 088-6560600 (geef aan dat het om buurtbemiddeling Nederweert gaat).
Via e-mail: buurtbemiddelingnederweert@amwml.nl

Tussenkomst van de woningvereniging

Sommige overlast-situaties zijn erg complex. Dan lukt het ook met buurtbemiddeling niet om tot een oplossing te komen. In die gevallen staat de woningvereniging voor u klaar. In samenwerking met maatschappelijke partners als bemoeizorg, politie, AMW en gemeente helpen wij u, met respect voor alle betrokkenen, de situatie te verbeteren.

Overlast melden

Ervaart u overlast van een of meerdere buurtbewoners? En komt u zelf of met hulp niet tot een oplossing? Meld dit dan schriftelijk bij de woningvereniging. Ervaren meerdere omwonenden dezelfde overlast? Doe dan een gezamenlijke, schriftelijke melding.

Aan de hand van uw melding gaan wij ter plaatse om de situatie te beoordelen. Achten wij uw melding gegrond, dan verzoek wij de veroorzaker formeel (schriftelijk) om een einde te maken aan de overlast. Geeft deze hier geen gehoor aan, dan stappen wij – in een uiterst geval – naar de rechter.

Is er sprake van onrechtmatig handelen of een misdrijf (bedreiging, vernieling)? Doe dan aangifte bij de politie.

Is er sprake van ongedierte, al of niet veroorzaakt door omwonenden? Meld dit bij de gemeente, die is verantwoordelijk voor de bestrijding.

Download hier onze folder Overlast.

Meldformulier overlast

Verstuur

* Als er een * staat vinden wij die info onmisbaar.