test

Invloed op uw eigen leefomgeving

Festeinder

Uw leefomgeving is minstens zo belangrijk als uw woning zelf. Daarom stimuleren wij initiatieven die bijdragen aan een prettige woonomgeving. We nemen daarin een duidelijke rol. Het is niet aan ons om u voor te schrijven waar u behoefte aan heeft. Liever staan we tussen de mensen in, zodat we horen wat er speelt en leeft. We spelen in op zaken die er voor onze bewoners écht toe doen. Heeft u ideeën om uw leefomgeving te verbeteren? Doe dan een beroep op ons leefbaarheidsfonds!

We helpen bewoners hun ideeën te realiseren

We zetten in op de kracht van bewoners die met eigen ideeën en initiatieven komen, maar onze hulp nodig hebben om die van de grond te krijgen. Dat doen we door mee te denken en praktische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van spullen of mensen. Maar ook door de juiste personen en partijen met elkaar in contact te brengen. We faciliteren op deze manier bij de opstart van initiatieven, maar laten het draagvlak en de uitvoering ervan bij de betrokken bewoners en partijen liggen. Zo geven we iedereen een kans om invloed te pakken op zijn eigen leefomgeving.