Urgentie

In zeer dringende situaties, die alleen opgelost kunnen worden met andere woonruimte kunt u voorrang, oftewel urgentie krijgen op woningen. In principe hanteren wij twee soorten urgentie. Medische urgentie en echtscheidingsurgentie.

**Urgentie is alleen mogelijk als u inwoner bent van de gemeente Nederweert**

Medische urgentie 

Als u beschikt over een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan dit voorrang geven op het vinden van passende woonruimte. Essentieël is dat de geïndiceerde zorg niet mogelijk is vanuit de huidige woonsituatie.

Als u vanwege gezondheidsredenen aangewezen bent op een andere woning kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden bij de gemeente Nederweert. Al vóór de verhuizing dient bekend te zijn of u voor de vergoeding in aanmerking komt. Dien het verzoek dus tijdig in. Voor meer informatie hierover klikt u op deze link >>

Echtscheidingsurgentie

Echtscheidingsurgentie wordt alleen toegekend als de persoon die de echtelijke woning moet verlaten dit doet met kinderen op basis van een gerechtelijke beslissing. Bij co-ouderschap zouden dus beide partners de urgentie-status kunnen krijgen. U dient een kopie van de definitieve echtscheidingsbeschikking van de rechter aan ons te overleggen om de urgentiestatus te verkrijgen.