Huur betalen

test

Wanneer wij u als huurder mogen verwelkomen, maken wij heldere afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten.

Huurprijs

Als huurder betaalt u maandelijks huur voor uw woning. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit op tijd gebeurt. De huur bestaat uit:

  • de ‘kale’ huurprijs van de woning en eventuele garage
  • kosten voor glasfonds, rioolfonds en eventueel Abonnement Huurders Onderhoud (AHO)
  • servicekosten (alleen bij etagewoningen met gezamenlijke ruimte(n), zoals een trappenhuis).

Betaalwijze

U betaalt de huur voorafgaand aan de betreffende maand. Het bedrag dient uiterlijk in de eerste week van de nieuwe maand op onze rekening te staan. Dit kan op drie manieren:

  • per automatische incasso
  • contant of per pin bij ons op kantoor
  • per (automatische) bankoverschrijving (zelf te regelen bij uw bankinstelling)

Betalen via automatische incasso

Betalen via automatische incasso heeft als voordeel dat u er geen omkijken meer naar heeft:

  • Maandelijks wordt het juiste bedrag tijdig van uw rekening afgeschreven.
  • Eventuele wijzigingen in de huur worden automatisch door ons verwerkt.

Zorg wel voor voldoende saldo op uw rekening, anders kunnen wij niet incasseren en zult u zelf op een andere manier uw huur moeten betalen. Hou dit zelf goed in de gaten!

Download hier de folder Huur betalen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor het huren van een woning. De huurtoeslag wordt berekend en uitgekeerd door de belastingdienst. Of u recht heeft op huurtoeslag, hangt af van uw inkomen, bezittingen en de huurprijs. Verder kijkt de belastingdienst naar de samenstelling van uw huishouden en naar uw leeftijd. Wanneer u een woning huurt die past bij uw situatie, maar te duur is in verhouding tot uw inkomen, komt u mogelijk voor huurtoeslag in aanmerking.

Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl

Servicekosten

Woont u in een woning met gedeelde ruimten? Zoals een etagewoning of appartement met een gezamenlijke ingang, lift of trappenhuis? Dan brengen wij maandelijks servicekosten in rekening. Deze servicekosten bestaan bijvoorbeeld uit de kosten voor schoonmaak, glasbewassing en energiekosten van de algemene ruimte(n).

Servicekosten betalen
Net als de huur betaalt u de servicekosten maandelijks als voorschot, dus voorafgaand aan de betreffende maand. Jaarlijks rond april ontvangt u van ons de eindafrekening. Dan wordt duidelijk of de betaalde voorschotbedragen kloppen met de werkelijke kosten. Afhankelijk van het resultaat krijgt u een bedrag terug of moet u een bedrag bijbetalen.

Aan het einde van het jaar bekijken wij of het maandelijkse voorschotbedrag voor servicekosten aangepast moeten worden. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht..

Huurachterstand

U betaalt de huur voorafgaand aan de betreffende maand. Het bedrag dient uiterlijk in de eerste week van de nieuwe maand op onze rekening te staan. Wanneer u tegen het einde van de maand nog niet heeft betaald, krijgt u van ons een betalingsherinnering. Hierin staat welk bedrag u nog moet betalen.

Problemen met betalen
Het kan gebeuren dat u een keer vergeet te betalen. Maar het kan ook zo zijn dat u, door omstandigheden,  de huur (tijdelijk) niet kunt betalen. Dan is het belangrijk om de huurachterstand niet te laten oplopen. Neem bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Vaak kunnen we kosteloos een betalingsregeling treffen. Uiteraard is uw privacy hierbij gegarandeerd.

Structurele betalingsachterstand
Als de huurachterstand blijft oplopen, of wanneer u de gemaakte afspraken niet nakomt, zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Naast een huurachterstand krijgt u dan te maken met deurwaarderskosten, die ook voor uw rekening zijn. Blijft betaling nog steeds uit, dan ontvangt u een dagvaarding en moet u voor de kantonrechter verschijnen. Deze rechter kan een betalings- en ontruimingsvonnis uitspreken, waarin hij ons toestemming geeft uw woning te ontruimen. Met andere woorden: dan wordt u uit uw woning gezet. De huurovereenkomst wordt in dat geval ontbonden.

Wanneer u ook andere betalingsachterstanden heeft
Heeft u moeite uw financiën op orde te houden, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Nederweert. De medewerkers van de afdeling Dienstverlening en Zorg helpen u een oplossing te vinden voor uw problemen. Klop liefst tijdig aan bij het Wmo-loket! Hoe langer u wacht, des te moeilijker is het vaak om een oplossing te vinden. Het telefoonnummer van de gemeente Nederweert is: 0495-677111.
 

Huurbevriezing of huurverlaging?